Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề

Chúc mừng anh Fx. Nguyễn Hồng Ân  

       
         Đây là một ngày quan trọng trong cuộc đời hy sinh tận hiến ra đi rao giảng Tin mừng Nước Chúa như thánh Phanxicô Xaviê thủa xưa (Quan Thầy bổn mạng của anh). Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ, nâng đỡ mỗi bước chân trong suốt hành trình anh đi và hạnh phúc trong đời sống thánh hiến.
          Như lời một bài hát của Cha Kim Long: